• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Kanchanaburi

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 12)

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ 28 ต.ค. 2564 อ่าน [2]

...
?? ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 12)
?? สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลัง
โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 63
และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
สำหรับงวดที่ 12 การจ่ายชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมานกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กก.ละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างในเกษตรกร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์