• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Kanchanaburi

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 28 มี.ค. 2565 อ่าน [5]

...
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์