• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Kanchanaburi

“จุรินทร์”ยันดูแลน้ำมันปาล์ม ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และป้องกันขาดแคลน

https://www.commercenewsagency.com/news/5043 10 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
“จุรินทร์”ยันติดตามสถานการณ์สินค้าตลอด รับบางรายการสูงขึ้น จากต้นทุนน้ำมัน ส่วนปาล์มน้ำมันก็ขึ้น จากผลปาล์มสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 11-12 บาท ทำให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบขยับขึ้น แต่ได้ตรึงน้ำมันปาล์มขวดไว้ 66.50 บาท พร้อมนัดประชุมร่วมทุกฝ่าย ใช้วิน-วินโมเดล ดูแลราคาไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อน เกษตรกรขายได้ราคาดี ปริมาณไม่ขาดแคลน เผยสินค้าอื่น อย่างผัก ปลา ราคาลงกว่าปีก่อน รวมถึงชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถานการณ์ราคาสินค้า ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามอยู่ตลอด และต้องยอมรับความจริงว่าราคาสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลกับต้นทุนการผลิต และราคาค่าขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ไกล ต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เพราะค่าขนส่งแพงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับดูแลให้ดีที่สุด โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก สำหรับราคาหน้าโรงงาน กำกับราคาไว้ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรที่ได้ราคาพืชผลเกษตรดีมาก เพราะขณะนี้พืชเกษตรราคาดีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังหรือแม้แต่ข้าว ก็ราคาดีขึ้น เพราะปีนี้การส่งออกข้าวจะเพิ่มกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วส่งออกข้าวได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน เชื่อว่าช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับน้ำมันปาล์มที่ตอนนี้ผู้บริโภคเดือดร้อน เป็นเพราะราคาผลปาล์มดีมาก ขึ้นไปถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 11-12 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดเพิ่มสูงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะจับมือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดในการแก้ปัญหา และมีการกำกับราคาที่ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาโครงสร้าง ซึ่งความจริงต้องตกประมาณขวดละ 76.50 บาท แต่พยายามกำกับราคาและปรับลดลงมาเหลือ 66.50 บาท
“เรื่องปาล์ม การตรึงราคา จะพยายามทำให้ได้นานที่สุด และจะมีการหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องการให้ราคาดีที่สุด แต่โรงงานต้องซื้อปาล์มราคาแพงขึ้น และทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไป 60 กว่าบาทต่อกก. แล้ว ส่งผลให้น้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น แต่เราพยายามกดราคาลงมาประมาณ 10 บาทต่อขวด โดยทุกฝ่ายจะประชุมร่วมกัน ตอนนี้ตั้งหลักว่า จะช่วยดู 2 ส่วน คือ 1.ราคาให้เดือดร้อนผู้บริโภคน้อยที่สุด เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ราคาดีที่สุด 2.เรื่องปริมาณไม่ให้ขาดแคลน และจะมีการหารือกันว่าปริมาณสต๊อกควรอยู่ที่เท่าไร ไม่เช่นนั้น นอกจากจะเจอเรื่องราคาแล้ว จะเจอเรื่องปริมาณเป็นปัญหาซ้ำสอง เราจะป้องกันดูแลทั้ง 2 ข้อ จะมีการประชุมทุกฝ่ายและหาข้อสรุปร่วมกัน ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้า ครม. ก็จะเข้า โดยจะทำให้เร็วและใช้วิน-วินโมเดล เข้ามาดูแลทุกฝ่ายให้ดีที่สุด”นายจุรินทร์กล่าว

ส่วนสถานการณ์สินค้าอื่น ๆ พบว่า มีหลายตัวที่ราคาลดลงกว่าปีที่แล้ว โดยผักสด เช่น ถั่วฟักยาว ราคาเฉลี่ย 55.50 บาทต่อกก. ปีที่แล้วเวลาเดียว 62.78 บาทต่อกก. ผักกาดขาวปลี กก.ละ 31.50 บาท ปีที่แล้ว 32.50 บาทต่อกก. ต้นหอมปัจจุบัน กก.ละ 65 บาท ปีที่แล้วราคา 68.50 บาทต่อกก. ผักชีประมาณ กก.ละ 94 บาท ปีที่แล้ว 107.80 บาทต่อกก. ปลา เช่น ปลาดุกเฉลี่ย กก.ละ 74.80 บาท ปีที่แล้ว 85 บาทต่อกก. ซึ่งมีหลายตัวที่ราคาลดลง  รวมทั้งราคาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ปีนี้ได้มีการจัด “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 17 Back To School” ลดสูงสุด 65% ส่วนที่เหลือก็จะตรึงราคาไว้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์