• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Kanchanaburi

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 7

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวศิริวรรณ นาคเขียว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์